Φίλτρα
Προορισμός
Τιμή ανά άτομο
(χωρίς φόρους )
0 € - 3300.00 €
ΟΔΙΚΩΣ

Από 199€

Kάθε Πέμπτη
4 ημέρες (3 διαν/σεις)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 455€

14/6 - 4 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 450€

27/9, 11 & 18/10 - 4 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 495€

26/9 & 17/10
5 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 729€

22/10 - 6 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 635€

24/6 - 5 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 1.145€

3,10,17,24/8 - 7 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 645€

22/6 - 4 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 995€

20/6 - 5 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 1.099€

Αναχώρηση από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

26/6 - 8+1 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 625€

8/7, 12,19,26/8 & 2/9 - 5 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 495€

19,22,26/7 & 2,5,9,12,16,19,23,26/8
4&5 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 725€

22/6 - 4 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 745€

20/6 - 6+1 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 625€

21/06 - 4 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 565€

15,22,29/7 & 5,12/8 - 6 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 765€

20/6 - 5 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 545€

16,23/7 & 6,13,20,27/8
6 ημέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 599€

20/6 - 5 ημέρες