Φίλτρα
Προορισμός
Τιμή ανά άτομο
(χωρίς φόρους )
0 € - 4100.00 €
ΟΔΙΚΩΣ

Από 179€

Αναχώρηση κάθε Πέμπτη
4 ημέρες (3 διαν/σεις)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 455€

Αναχώρηση 15/4
5 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 539€

Αναχωρήσεις 25/5 & 1,8/6
5 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 865€

Αναχώρηση 17/4
5 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 455€

Αναχωρήσεις 26/4 & 7,14/6
4 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 289€

Αναχώρηση 20/4
4 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 295€

Αναχωρήσεις 20/4 , 18,25/5 & 15/6
4 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 335€

Αναχώρηση 18/4 & 16/5
4 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 460€

Αναχωρήσεις 23/5, 13/6, 26/9 & 17/10
18/4 SOLD OUT!
5 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 755€

Αναχώρηση 20/4 & 4/5
5 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 855€

Αναχώρηση 3,4/5
5 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 1.295€

Αναχώρηση 25/5
8 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 1.295€

Αναχώρηση 24/5
8 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 1.145€

Αναχωρήσεις 4,21,25/5
8 ημέρες