Φίλτρα
Προορισμός
Τιμή ανά άτομο
(χωρίς φόρους )
0 € - 2700.00 €
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 395€

Αναχώρηση 13/12
4 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 390€

Αναχωρήσεις 15/12
4 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 189€

Αναχώρηση κάθε Πέμπτη (Εκτός Εορτών)
4 ημέρες (3 διαν/σεις)
ΟΔΙΚΩΣ

Από 225€

Αναχώρηση κάθε Πέμπτη(Εκτός Εορτών)
4 ημέρες (3 διαν/σεις)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Από 595€

Αναχώρηση 11/03 & 07/04
5 ημέρες