Κωνσταντινούπολη | Ιανουάριος – Μάρτιος 23

Οδικά ταξίδια

Αναχωρήσεις κάθε Πέμπτη | Ιανουάριος - Μάρτιος 23

 

 

ΟΔΙΚΩΣ
Οδικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη

Από 145 €

Αναχώρηση κάθε Πέμπτη
4 ημέρες (3 διαν/σεις)