Κωνσταντινούπολη η πόλη των πόλεων

Οδικά ταξίδια

Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα Σεπτέμβριος - Οκτώβριος

 

 

ΟΔΙΚΩΣ
Οδικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη

Από 165 €

Αναχώρηση κάθε Πέμπτη
4 ημέρες (3 διαν/σεις)