Κωνσταντινούπολη η πόλη των πόλεων

Οδικά ταξίδια

Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα ΜΑΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

 

 

ΟΔΙΚΩΣ
Οδικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη.
Από 115€ - Αναχώρηση κάθε Πέμπτη στις 22.00 και στις 10/6 & 12/8
4 ημέρες (2 Διαν/σεις)
ΟΔΙΚΩΣ
Οδικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη
Από 195€ - Αναχωρήσεις από 09/06 στις 6.00
5 ημέρες (4 Διαν/σεις)
ΟΔΙΚΩΣ
Οδικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη.
Από 145€ - Αναχώρηση κάθε Πέμπτη στις 06.00 και στις 10/6 & 12/8
4 ημέρες (3 διαν/σεις)