Οδικές εκδρομές εσωτερικού

Ταξίδια στην Ελλάδα

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα

Οδικές εκδρομές σε όλη την Ελλάδα για την περίοδο Καλοκαίρι 2021

 

Οδικές εκδρομές  Καλοκαίρι 2021:

 

Από το Σάββατο 10/07/21 ισχύουν τα παρακάτω μέτρα για την είσοδο πολιτών στα μουσεία της χώρας μας.

Τα άτομα που επισκέπτονται αρχαιολογικό χώρο οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδο:

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

2. Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή

ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) μωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης είτε ελέγχου ταχείας

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης. Η αρνητική διάγνωση του

εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

3. Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

 

Η ανωτέρω υποχρέωση περιλαμβάνει ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

ΟΔΙΚΩΣ
5ήμερη εκδρομή στη Μεσσηνία και στη Μάνη
ΟΔΙΚΩΣ
Εκδρομή στην Ήπειρο και στα Επτάνησα
ΟΔΙΚΩΣ
Οδική εκδρομή στο Ναύπλιο και στο Πόρτο Χέλι για την περίοδο Καλοκαίρι 2021
ΟΔΙΚΩΣ
Οδική εκδρομή στη Ζάκυνθο. Διακοπές στη Ζάκυνθο.
ΟΔΙΚΩΣ
Οδική εκδρομή στην Κέρκυρα 5 ημέρες. Διακοπές στην Κέρκυρα.
ΟΔΙΚΩΣ
Οδική εκδρομή στη Σκόπελο. Διακοπές στη Σκόπελο
ΟΔΙΚΩΣ
Οδική εκδρομή στο Καρπενήσι, 3 ημέρες. Καλοκαίρι 2021
ΟΔΙΚΩΣ
Οδική εκδρομή στους Δελφούς, την ορεινή Ναυπακτία, Καλοκαίρι 2021
ΟΔΙΚΩΣ
Οδική εκδρομή στην Κεφαλλονιά και στην Ιθάκη, 5 ημέρες.
ΟΔΙΚΩΣ
Διακοπές στην Αλόννησο. Καλοκαίρι 2021
ΟΔΙΚΩΣ
Οδική εκδρομή στην Πελοπόννησο διάρκειας 6 ημερών
ΟΔΙΚΩΣ
4ήμερη οδική εκδρομή στην Λευκάδα και την Ιθάκη
ΟΔΙΚΩΣ
4ήμερη εκδρομή στην Αρκαδία
ΟΔΙΚΩΣ
4ήμερη οδική εκδρομή στην Κόρινθο