Οδικά ταξίδια στο εξωτερικό

Οδικά ταξίδια στο εξωτερικό

Πάσχα 2023

Οδικά ταξίδια στο εξωτερικό για την περίοδο του Πάσχα 2023ΟΔΙΚΩΣ

Από 165€

Αναχώρηση 14,20/4
4 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 199€

Αναχώρηση 13,14,19/4
5 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 149€

Αναχώρηση 15,21/04
3 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 289€

Αναχώρηση 12,13,18,26/4
6 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 349€

Αναχώρηση 12,13,17,25/4
7 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 235€

Αναχώρηση 13,14,19/4
5 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 210€

Αναχώρηση 13,14,17,19/4
5 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 269€

Αναχώρηση 13,19/4
5 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 209€

Αναχώρηση 14/4
4 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ
ΟΔΙΚΩΣ

Από 365€

Αναχώρηση 13/4
6 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 185€

Αναχώρηση 14,17,20/4
4 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

299€

Αναχώρηση 12,13/04
6 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 195€

Αναχώρηση 14,17,20/4
4 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 235€

Αναχώρηση 13,19/4
5 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 125€

Αναχώρηση 14,15,16,17,20,21/04
3 & 4 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 139€

Αναχώρηση 14,20/04
4 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 165€

Αναχώρηση 14,20/04
4 ημέρες
ΟΔΙΚΩΣ

Από 139€

Αναχώρηση 15,21/4
3 ημέρες