Ταξίδια από Θεσσαλονίκη

Ταξίδια από Θεσσαλονίκη

Εκδρομές με αναχώρηση από Θεσσαλονίκη
Αεροπορικές και οδικές εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Καλοκαίρι 2019
Αεροπορικές και οδικές εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου 2019
Γνωρίστε τους Αγίους τόπους. Εκδρομές στους Αγίους τόπους από Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Τήνο. Εκδρομή στο νησί της Μεγαλόχαρης. Τήνος εκδρομή αεροπορικώς. Τήνος οδικώς.
Αεροπορικές εκδρομές στην Ισπανία και στην Πορτογαλία